Här finns vi

Här finns vi

Öppethållande på älgbanan 2019.

Banan hålls öppen onsdagar 3 april -- 26 juni kl. 17.00--18.30. samt onsdagar 7 aug -- 25 sept. kl. 17.00 -- 18.30.


Onsdag 28 aug KM 17.00-18.30.

Samt lördagarna 7,14,21 o 28 sept. kl. 13.00 -- 15.00.OBS. Tiderna är anmälningstider.Vildsvinskväll onsd. den 22 maj.Kontaktperson: Ulf Geertsen tel. 0478-20155 el. 070-5856601.

OBS!!! Vi säljer ingen ammunition. Det får man ta med sig själv. OBS!!!!

Öppethållande på hagelbanorna 2019.

Banorna hålls öppna Torsdagar 4 april--13 juni samt 1 aug--29 aug kl.17.30--18.30.

Torsdag 6 juni KM skeet.

Torsdag 13 juni KM trap.OBS. Tiderna är anmälningstider.Grillafton torsdagen den 16 maj kl.17.30 (även kal .22)Kontaktperson: Jörgen Werngren tel. 076-7801480.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften är 150 sek. per år och betalas in på bankgironr. 5928-2434. OBS! Glöm ej att skriva namn och adress.

Stålhagel

Med anledning av ett program i media vill vi klargöra följande. Efter beslut i miljönämnden den 11/6-96 att vi inte fick skjuta med blyhagel efter den 1/7-98 så har vi ej heller gjort detta. Vi är stenhårda med detta och förbudskyltar mot blyhagel är uppsatta.

Nya stränga bestämmelser.

OBS. P.g.a. polisens nya stränga bestämmelser när det gäller vapenförvaring så kommer jaktskytteklubben inte att ha vapen till utlåning på banorna.
Det gäller både kula och hagel. Däremot så kommer vi fortfarande att ha ammunition kal.12 till lerduvebanan.
Till jägarexamen kommer det att finnas utlåningsvapen på särskilda kvällar.

E´ älgaktsvecka

Älgjägare ä ett könstigt folk.
I en veckas ti gömmer di sej i e jättelik fågelholk.
Där kan di sette i da efter da å spane,
å vänte på å få trycke av på gevärets hane.
På kvällerna samles di i varandras stuger,
där sitter di å vrir å ljuger.
Så tar di sej e`å ann tuting,
å prater om varandres skjutning.
Ja , ända in på småtimmera di setter å gaggar,
så te slut vet di int vem som sköt tjuren med mest taggar.
När di kliver ner frå sine holkar efter e`vecke,
ja då går alle omkring mä non könstiger hecke.
Och efter allt värmande di har dröcke,
så är det konstigt att det går bra siste da´n då di ska stöcke.
Så är jakta slut för detta åre,
å jag tror nog att en å ann har lit ont unner håre.

Jaktlag

Jaktlag som vill reservera tid för träning inför älgjakten ombedes ringa Ulf Geertsen för en tid som passar Er och oss.

Björnpasset

Prov för björnpasset går att skjuta på vår bana. Kontakta Ulf Geertsen och kom överens om tid. Pris 200 kr.